Državna revizijska komisija je zahtevku za revizijo ugodila in v celoti razveljavila postopek oddaje javnega naročila, naročnika Pomurske lekarne.

Državna revizijska komisija je na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba A1 Slovenija, odločala v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Storitve mobilne telefonije, stacionarne IP telefonije in poslovne optike za obdobje štirih let«.

Naročnik so Pomurske lekarne Murska Sobota.

Le ena ponudba

Prispela je ena ponudba, in sicer ponudnika družbe Telekom Slovenija

Družba A1 Slovenija je v zahtevku navedla, da naročnik predmetno javno naročilo oddaja kot enovito javno naročilo, čeprav predstavljajo razpisane storitve ločene storitve. 

Vlagatelj med drugim očita naročniku, da je na podlagi pogojev, ponudbo lahko oddal le en preferiran ponudnik, torej Telekom, in zato je predmetni razpis brezpredmeten.

Nejasna razpisna dokumentacija 

Eden izmed vlagateljevih temeljnih očitkov se nanaša tudi na merila in pogoje za sodelovanje. 

Kadrovske zahteve in zahtevani certifikati se nanašajo le na kibernetsko varnost, pri čemer gre za tako specifične zahteve, da bi moral naročnik vsaj v tem delu oblikovati ločen sklep. 

Vlagatelj očita naročniku, da je razpisna dokumentacija v tem segmentu nejasna in kontradiktorna.

Državna revizijska komisija razveljavila postopek 

Državna revizijska komisija je zahtevku za revizijo ugodila in v celoti razveljavila postopek oddaje javnega naročila »Storitve mobilne telefonije, stacionarne IP telefonije in poslovne optike za obdobje štirih let«, ki so ga Pomurske lekarne 29. novembra 2023 objavile na Portalu javnih naročil.

Ugotovljene kršitve naročnika so takšne narave, da jih ni mogoče odpraviti zgolj z delno razveljavitvijo postopka o oddaji naročila, poleg tega je v konkretnem primeru rok za prejem ponudb že potekel, naročnik pa je (eno in edino prejeto ponudbo) 15. decembra 2023 tudi že odprl.

Stroške mora povrniti naročnik

Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju priznala stroške v višini dva tisoč evrov, ki jih morajo Pomurske lekarne povrniti v roku 15 dni od prejema sklepa, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.

Komentarji (5)

jurišniki (ni preverjeno)

Koji loleki, še goljufati ne vejo. Več kak očitno so se že naprej s Telekomom zmenili in mu prilagodili razpis. Boli njih za kazen, do že to pokrili s par centov dražjimi zdravili.

Lukčev Mesec (ni preverjeno)

meni je najboljša klobasa
Pasja radost

In reply to by jurišniki (ni preverjeno)

….. (ni preverjeno)

Pa je šla provizija😫

realnooo (ni preverjeno)

O TON KAKSNA JE PROVIZIJA NA ZDRAVILA IN ZA KELKO SO SE CEJNE ZDRAVIL ZDIGNOLE PA VSE TIHO.
GLAVNO KA LEKARNE MASTNE DOBICKE USTVARJAJO KEROGA SI DELIJO OBCINE!!!

LEGALNE PRALNICE DENARJA!!!

Ler (ni preverjeno)

Malo manj "čudnih" snovi jemati, dragi farmacevti, pa boste takoj znali trezno razmišljati.

Starejše novice