Slika je simbolična.
Občan predlaga letno dajatev, ki bi jo plačevali lastniki nepozidanih stavbnih zemljišč v Mestni občini Murska Sobota.

Na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, pod rubriko Občan vpraša, se je pojavila pobuda, da se sprejme sklep o letni dajatvi, ki bi jo plačevali lastniki nepozidanih stavbnih zemljišč v mestni občini.

»V zadnjih tednih je bilo precej govora, da ima občina precej težav pri sestavi proračuna, ker zmanjka denarja za investicijski del.

Sem prepričan, da se tudi na občini zavedate problema z nepozidanimi stavbnimi zemljišči. V Murski Soboti je ogromno takih zemljišč, v lasti takih, ki ne gradijo, ampak bolj kot ne špekulirajo, kako čim več iztržiti,« je zapisal občan.

Občan dodaja, da posamezniki in podjetja, ki bi radi razvijali neko dejavnost, zelo težko pridejo do ustreznih zemljišč, »ker so predraga, ali pa lastniki nočejo prodati.«

Predlog za letno dajatev 0,5 evra na kvadratni meter

Občan predlaga, da se na mestnem svetu sprejme sklep o letni dajatvi, ki bi jo plačevali lastniki nepozidanih stavbnih zemljišč:

»V primeru, da ima lastnik zemljišče v lasti več kot tri leta in je parcela še zmeraj prazna, bi zaračunali letno dajatev 0,5 evra na kvadratni meter.

To bi po moji oceni glede na trenutno situacijo samo v Severno obrtno industrijski coni prineslo okrog 50.000 evrov prihoda, ki bi ga potem namensko lahko porabili za komunalno opremljanje območij, ki so na čakanju.« 

Po mnenju občana bi s takim sklepom lastnike motivirali h gradnji ali prodaji zemljišča po nižji ceni.

O taksi za neizkoriščeno stavbno zemljišče razmišljali že nekaj časa

Iz občinske uprave so občanu odgovorili, da so o uvedbi takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče v Mestni občini Murska Sobota, za katero je podlaga v Zakonu o urejanju prostora, razmišljali že nekaj časa

Predvsem zaradi dejstva, ker je v mestni občini 30 odstotkov takšnih stavbnih zemljišč, ki niso pozidana, so pa s prostorskimi akti predvidena za gradnjo.

»Spodbuditi želimo pozidavo, kar je koristno iz veliko vidikov, najslabše pa je seveda, če stavbna zemljišča, predvsem tista, ki so že komunalno popolnoma opremljena, niso pozidana. 

Ker za uvedbo navedene takse manjkajo nekateri predpisi na ravni države, se trenutno za uvedbo te takse nismo odločili, proučujemo pa višjo davčno obremenitev takšnih zemljišč s povišanim nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča,« odgovarjajo iz občinske uprave.

Mestna občina zaračunava nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na celotnem območju občine, za vsa stavbna zemljišča. 

»Veliko območij s stavbnimi zemljišči je torej še nepozidanih in bi bila vsekakor višja davčna obremenitev teh zemljišč eden od faktorjev odločanja o bodoči nameri ravnanja lastnikov glede zemljišč v njihovi lasti, bodisi, da se odločijo za gradnjo ali pa prodajo tistim, ki želijo graditi. «

Komentarji (11)

realnooo (ni preverjeno)

SOBOTAINFO JE OBJAVIL VSAJ 10 PRISPEVKOV NA TEMO MURA, KJER JE SKUPNO KREPKO CEZ 200 KOMENTARJEV.

NA TEMO STROSEK VRTECA, DVIG KOMUNALNIH PRISPEVKOV,...SKUPNO 20 KOMENTARJEV.
BRIGAJO SOBOCANCE STROSKI BIVANJA, GLAVNO KA DE MURA MEJLA NAUVI STADIJON!!!

OBCINE SO ZGIBILE SMER ZAKOJ SO USTANOVLJENE! DELAJO PRAUTI VECINI!

KA NE GUCIN O POMURSKIH LEKARNAH, KOMUNALI, CEROP, SAUBERMACHER, PRALNICE PEJNEZ.

Gghhk (ni preverjeno)

Predlagam, da tega občana izženete iz občine, takoj.
Vse pozidati in zabetonirat ni cilj občine in vse obdavčit. Kakšna bilanca politika.

nole (ni preverjeno)

ti pa si intelek na ravni kuhinjske muhe. Bokše je torej meti industrijsko cono s praznimi zemljišči ge firme ne gradijo, kak pa ka bi jih prisilili ka neka s tem napravijo. Tipični volilec ka se oda za 5 EUR manj na položnici.

In reply to by Gghhk (ni preverjeno)

mainman

Temu občanu bi prijala leskova terapija in to po goli riti. Sicer bo pa potem občina največja plačnica, saj imajo nasplošno vse občine ogromno industrijskih con, ki so prazne, glavno, da se je zapravila zemlja in denar oz. da se je prekanaliziral v žepe raznih prislednikov.

In reply to by Gghhk (ni preverjeno)

lol lol (ni preverjeno)

Ti si tudi svetovni lolek!

In reply to by mainman

lol lol (ni preverjeno)

Samo ti si svetovni lolek!

In reply to by Gghhk (ni preverjeno)

Niko i ništa (ni preverjeno)

Ka se derejš budalo primitivno.

moneytalks (ni preverjeno)

Kelko se ges spomnin majo vsi tisti ka so kupili komunalno opremljene gradbene parcele v SOIC določeno do gda morejo začnoti zidati. Tej roki so jin potekli že pred mnogimi leti, občina pa je nič nej napravila ka bi prek teh pogodb pritisnila na lastnike, od kerih si je dejansko polovica kupila zemljišča na zalogo in so niti nigdar nej mislili nič tan zidati. Dan prav tomi občani. Problem je edino ka je lastnik polovice teh nezazidanih zemljišč v SOIC in drugje po Soboti in okolici IMOREAL, na njih pa občina ne misli pritiskati. Pa nej zaradi toga ka je župan kao SD, ker tudi Štihec je nej nigdar pritisno na njih zaradi toga ka je bilo v pogodbaj, in tej pogodbe so se podpišavale, oziroma so se zemljišča odavala gda je on biu župan.

Jebi veter (ni preverjeno)

Naj pove kdo je čeje taki heroj

mk,lč (ni preverjeno)

TEJ OBČAN JE 100 PROCENTOV LEVI VOLILEC ..samo oni so tak glupi ka bi nabijali davke pa smo ena najbole obdavčenih držav :) neman parcelo pa niti nikdar nemo ml, vači pa mislin zato je nešče kujpo parcelo ka z njo zasluži ka pa koga briga če zida gor ali nej....

. (ni preverjeno)

Naj se uvede brezcarinsko cono. In poveže z mađari, da bomo delali podložke za njihovo avto industrijo. Slo venija je globoko zavozila. Fsi bi samo nič delali in živeli na račun drugih.

Starejše novice