Del stavbe nekdanjega Muralista v Murski Soboti so sprva nameravali sanirati, zdaj pa so ga v celoti porušili, kaj se je spremenilo?

Kot smo poročali, so v preteklih dneh na Cvetkovi ulici v Murski Soboti popolnoma porušili stavbo nekdanjega Muralista.

Ker smo imeli na Sobotainfo informacije, da se ta stavba naj ne bi porušila v celoti, smo preverili, kje se je zataknilo oziroma do kakšne spremembe je prišlo. 

Spomnimo ...

Leta 2016 je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije opravilo nakup nepremičnine na Cvetkovi ulici 1 v Murski soboti (nekdanji Muralist) in predalo upravljanje z nepremičnino Pokrajinskemu arhivu Maribor z namenom, da se zagotovi čim prejšnja rešitev prostorske problematike Enote za Prekmurje.

Predvideno je bilo, da bo torej Pokrajinski arhiv Maribor v stavbi vzpostavil vse potrebno za funkcionalno delovanje Enote za Prekmurje

Novo urejeni prostori pa naj bi med drugim vključevali opremljena arhivska skladišča, čitalnico, predavalnico, razstavišče, knjižnico, delovne prostore, razpraševalnico, konferenčno sobo in ostale prostore, ki bi zagotavljali nemoteno delovanje Enote za Prekmurje, ki bi tako zaživela z mestom in regijo. 

Oba deležnika sta takrat ugotovila, da je stavbo potrebno adaptirati oziroma prilagoditi za izvajanje javne arhivske službe, saj prvotni prostori za arhivsko gradivo niso bili primerni. 

V letih 2016 do 2020 so bile zato izdelane različne projekcije adaptacije stavbe. Gradbeno dovoljenje za prenovo pa je bilo pridobljeno leta 2020.

Višji del stavbe nameravali porušiti, nižji del pa ohraniti in obnoviti

Po pripravljenih načrtih so novi upravljalci stavbe in izvajalci del sklenili, da bo en del obstoječe stavbe porušen in zgrajen na novo, saj statično ne ustreza potrebam za hrambo arhivskega gradiva, drugi, nižji del objekta pa naj bi ohranili in prilagodili za potrebe Enote za Prekmurje. 

»V času izdelave Projektno – programske naloge do časa izvedbe projektne dokumentacije PZI so arhitekti in ostali načrtovalci želeli ohraniti nižji del objekta, ki v prvi fazi še ni bil porušen. Projektna dokumentacija je bila pripravljena v duhu ponovne uporabe, preoblikovanja in podaljšanju življenjske dobe obstoječe stavbe. Zato smo predvidevali njegovo rekonstrukcijo.

Višji del objekta pa je bil konstrukcijsko in prostorsko zaradi delitve na medetaže popolnoma neprimeren za umeščanje arhivskih omar s potrebno veliko obremenitvijo konstrukcijskih plošč,« je pojasnila Nina Gostenčnik, direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor.

Pri adaptaciji prišlo do težav, stavbo bili primorani v celoti porušiti

A stavbo so zdaj, kot smo pred dnevi poročali, v celoti porušili. Kje se je torej zataknilo, je bila stavba preveč dotrajana, da bi jo lahko obnovili za namene pokrajinskega arhiva?

Za več podrobnosti o adaptaciji omenjenega objekta smo se obrnili na Pokrajinski arhiv Maribor, kjer so nam pojasnili, da so del stavbe res želeli ohraniti, a so se izvajalci del vsakodnevno srečevali s številnimi težavami.

Kot kaže, stavba vendarle ni bila primerna za obnovo, ampak le še za rušenje.

»Ob pričetku izvajanja predvidenih odstranitvenih del so bili udeleženci pri gradnji objekta žal vsakodnevno seznanjeni z novimi dejstvi o stanju vseh delov stavbe, ki so še pred pričetkom del veljali za dovolj stabilne, da bi bila rekonstrukcija možna.

Zato smo se odločili za sondiranje temeljev, kar je bilo izvedeno v mesecu septembru. Po odstranitvi sloja talne plošče pritličja je bilo ugotovljeno, da pod osrednjimi stebri, pod katerimi bi po vseh predvidevanjih v skladu z zahtevami in veljavno zakonodajo gradbene stroke morali biti temelji, a teh ni bilo.

Enako kritična je situacija v področju temeljena obodnih sten. Vsled tega smo pridobili mnenje s strani izvajalcev o smiselnosti rekonstrukcije stavbe, ki je le-to odsvetovalo, saj obstoječi zidovi ne bi bili zmožno prevzeti obremenitve novih armirano betonskih plošč,« je še razložila direktorica arhiva.

Ali to zdaj pomeni, da Enota za Prekmurje ostaja v Mariboru?

Glede na to, da je zdaj stavba v celoti porušena, nas je zanimalo, ali to zdaj pomeni, da Enota za Prekmurje naposled ne bo dobila svojih prostorov v Murski Soboti, ali pa bodo ti morda v drugem objektu.

Kot nam zatrdi Nina Gostenčnik, razporeditev prostorov in namembnost objekta kljub porušeni stavbi ostajata nespremenjeni, Enota za Prekmurje torej ostaja predvidena na Cvetkovi ulici v Murski Soboti. Spremembe glede adaptacije objekta pa so naslednje: 

»Zgradba se bo gradila v okviru prvotno zastavljenih načrtov, sprememba je samo v tem, da se ne izvede rekonstrukcija objekta 1, ampak se ga poruši in ponovno postavi v enaki obliki kot je bilo načrtovano. Enota za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor bo tako vsekakor umeščena v stavbo v Murski Soboti.«

Gradnja kljub težavam poteka po zastavljeni časovnici

Pripravljalna dela v stavbi nekdanjega Muralista so se sicer začela sredi meseca junija 2022, sama adaptacija pa bi predvidoma morala biti končana sredi leta 2024.

Se bo zaradi spremembe pri gradbenih delih zdaj vzpostavitev arhivskega gradiva v Murski Soboti nekoliko zamaknila?

»Gradnja poteka po zastavljeni časovnici, ki zaključek gradnje oziroma odprtje Enote za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor predvideva v drugi polovici leta 2024,« je še dodala Gostenčnik. 

Komentarji (7)

. .. . (ni preverjeno)

Ja, jaz bom to vsebino napijso v enon stavki.
STAVBA JE BILA PRESLABO NAPRAVLENA ZA NAMEN KI SO GA ONI IMELI.
Po drugi strani se pa človek vpraša, ali za to stavbo ne obstaja načrt za gradnjo in tam se vidi kako in iz česa je bila grajena, ALI !!!

.. (ni preverjeno)

Pri rušenji so znan nekaj zajebali pa je šlo v pm.

In reply to by . .. . (ni preverjeno)

. (ni preverjeno)

Upajmo da se bo še dalo dobiti tortico pa sladoljed in dobro kavico.

čarni vrag (ni preverjeno)

Pa ta stavba je stara kakšnih 40 let. Čisto dvomim, da je bila grajena s slabimi temelji. Verjetno hočejo novo stavbo pa so staro porušili.

.. (ni preverjeno)

Narod treba skoz napizditi, tak kak se je mol vselo v stavbo kjer bi dobilo delo 40 računalnikarov. Treba iskoristiti trajnostno gradnjo, da se kaj pridobi, se je pač podrlo, eni bi pravli sory gajs.

lukčev mesec (ni preverjeno)

Po navadi so rekonstrukcije dražje, kot novogradnja.
Tudi je brez smisla in nevarno, da se nekaj novega postavlja na stare gnile temelje.
Najbolje porušiti in narediti popolnoma na novo !!!

čarni vrag (ni preverjeno)

Očitno bi imeli v ton arhivi shranjene zapise na kamnitih ploščah, ka bi ogrozili temelje zgradbe. Po moje se je samo isko izgovor, ka se stavba podere.

Starejše novice