Slika je simbolična.
Mestna občina Murska Sobota je objavila javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v občini. 

S pomočjo razpisa za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v občini želi murskosoboška občina dodeliti pomoč potencialnim podjetnikom in investitorjem ter spodbuditi podjetništvo in malo gospodarstvo v mestni občini. 

Nepovratna finančna sredstva za razvoj gospodarstva

Javni razpis, ki so ga objavili v mesecu maju, se je nanašal na dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev mestne občine na področju razvoja gospodarstva.

In sicer se bodo finančna sredstva dodeljevala po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis, veljala pa bodo za naslednje ukrepe:

  • sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
  • sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
  • sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

Največ zanimanja za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov

Kot so sporočili iz Mestne občine Murska Sobota, se je na razpis odzvalo 70 prijaviteljev, ki so do razpisanega roka oddali spletno vlogo na razpisane ukrepe.

Za prvi ukrep, torej sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, je vlogo vložilo 35 prijaviteljev.

Glede na razpoložljiva sredstva za ta ukrep ter navedene kriterije za razdelitev sredstev, so na občini ugotovili, da nekatere vložene vloge niso dosegle praga za dodelitev sredstev, zato se tem prijaviteljem sofinanciranje razpisanih investicij ni odobrilo. Finančna sredstva v višini 39.000 evrov so se tako odobrila 17 prijaviteljem.

Za drugi ukrep sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov je vlogo vložilo 47 prijaviteljev.

Tudi v tem primeru nekatere vložene vloge niso dosegle praga za dodelitev sredstev, zato se tem prijaviteljem sofinanciranje najemnine poslovnega prostora ni odobrilo. 34 prijaviteljem, ki so dosegli prag zastavljenih kriterijev, pa so se odobrila sredstva v skupni višini skoraj 25.000 evrov.

Za samozaposlovanje in nova delovna mesta prispelo zgolj pet vlog

Tretji ukrep je bil razdeljen na dve sekciji, in sicer Ukrep 3A, torej sofinanciranje samozaposlovanja, in Ukrep 3B, ki se nanaša na sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest.

Ta ukrep je bil, kot kaže, najmanj zanimiv, na občino je prispelo zgolj pet vlog za finančno pomoč na tem področju.

Za prvi del tega ukrepa so prispele štiri vloge, od tega so se trem upravičencem odobrila sredstva v skupni višini 4500 evrov. Enemu prijavitelju pa vloga ni bila odobrena, saj je bil poslovni subjekt izbrisan iz Poslovnega registra Slovenije.

Na drugi del tega ukrepa pa je prispela zgolj ena vloga, kateri so se odobrila sredstva v skupni višini 1500 evrov.

Skupno bodo upravičenci prejeli okrog 70.000 evrov

Na podlagi predloga Komisije za izvedbo postopka javnega razpisa se je tako med 44 upravičencev, nekateri so vlogo oddali za več ukrepov, s sklepom o odobritvi razdelila celotna vrednost razpisanih sredstev, to je v skupni višini 69.953,70 evrov.

V skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo se bo v prihodnjih tednih med upravičencem in mestno občino sklenila pogodba, s katero se bo določilo medsebojne pravice in obveznosti.

Odobrena sredstva pa se bodo upravičencem predvidoma nakazala še v letu 2022.

Komentarji (5)

Gost5123 (ni preverjeno)

Za ukrajinske VOJAKE zbiramo pomoč, ka de se še dale vojna furala, kera se nikoli še ni končala na miren način - za to bodo potrebna pogajanja, čim prej, tem manj žrtev.

Kda de pa blagoslov Slovenije?

ak..o (ni preverjeno)

za ukrajino niti centa, sploh dokler se njihovi prebivalci preseravajo po sloveniji z avti vrednimi več kot 50 tisoč, nekateri celo več kot 100 tisoč eur in od države iz proračuna dobijo še dodatne eur. koliko pa imajo na računih pa se nam niti ne sanja. sama mafija.
v ukrajini pa sirotinja umira. mrš banda. tem pobrati vse in jih poslati nazaj, bo takoj sklenjen mir.

In reply to by Gost5123 (ni preverjeno)

begaj (ni preverjeno)

kda je bilja prinas vojna, rejsan ka kratka, je tudi del naroda spizdo s svojimi familijami v tujino, zdaj pa bi radi glavni bilij.....e, nemože

In reply to by ak..o (ni preverjeno)

pder (ni preverjeno)

slovenc je kilav ma kilav avto

TNT666 (ni preverjeno)

slovenc je pdr

In reply to by pder (ni preverjeno)

Starejše novice