Podobnosti v šegah, plesih, pesmih, kmečkih hišah, poljedelstvu, duhovni kulturi, prehrani, dialek

V zadnjih nekaj letih pogosto prihaja do opisa Pomurja, kjer sta združena Prlekija in Prekmurje. Po klasifikaciji statističnih regij Statističnega urada RS v Pomursko regijo spada tudi nekaj občin, ki niso del Prlekije, niti Prekmurja. »V tej formuli tiči velika napaka. Kje je potemtakem teritorij dela občine Radenci, Gorje Radgone in Apač? Tudi ti teritoriji ležijo ob Muri in so torej tudi v Pomurju,saj tudi te občine prištevamo med pomurske občine,« pravi dr. Ivan Rihtarič. Do skovanke Prekmurje in Prlekija, kot nadomestilo za Pomurje je kritična tudi Jelka Pšajd. »Zdi se mi premalo obsegajoča. Kaj pa Apaško polje, ki ni Prlekija, niti Prekmurje, pa vseeno spada v Pomurje ali pa Spodnja Ščavnica, ki tudi ni Prlekija, niti Prekmurje, spada pa v Pomurje?!« V prvem desetletju po drugi svetovni vojni se je za to območje pogoste uporabljajo ime Obmurje. V pogosti uporabi pa sta danes tudi opisni imeni Prekmurje in Prlekija ali Pokrajina ob Muri.

»Po jeziku, šegah in navadah bratje…«

Kot pravi Jelka Pšajd, je bil med najbolj prizadevnimi za povezovanje Slovencev na obeh straneh Mure duhovnik, narodni buditelj in politični publicist Božidar Raič. »Z uvedbo imena Pomurje je že leta 1859 želel odvzeti Muri vlogo mejnika. Med svojimi stiki s stanovskimi kolegi in drugimi izobraženci z levega dela Mure Slovensko krajino je namreč ugotovil, da so ljudje na obeh bregovih Mure, čeprav živeči v različnih državah, po jeziku, šegah, navadah bratje, torej del istega slovenskega naroda,« pravi Pšajdova. Umetnostni zgodovinar Janez Balažic pravi, da se je sodelovanje in izmenjava takšnih in drugačnih duhovno-ustvarjalnih praks zanesljivo gosto prepletala vseskozi. »In se seveda še danes. Le da tega ne želimo ali pa ne zmoremo uvideti,« je kritičen Balažic. »Zavest o enotnem kulturnem prostoru na obeh straneh Mure se je začela oblikovati sredi 19. stoletja, uresničila po priključitvi Prekmurja h Kraljevini SHS, zaživela pa po drugi svetovni vojni, ko so bili zgrajeni glavni infrastrukturni elementi,« razlaga Jelka Pšajd.

Mura ločevala in povezovala

»Prlekija in Prekmurje sta kulturno povezani. Povezave oziroma enakosti in podobnosti se kažejo v različnih šegah, v plesih, v pesmih, v načinu gradnje kmečkih hiš, v poljedelstvu, v duhovni kulturi, v prehranjevanju, v dialektu…,« etnološke podobnosti našteva Jelka Pšajd. Pomembna vlogo pri oblikovanju identitete pokrajine ima prav gotovo reka Mura. »Reka Mura je v zgodovini ločevala pa tudi povezovala ljudi z obeh strani. V Avstro-Ogrski monarhiji je bila reka Mura mejna reka, če odmislimo preskakovanje mejne črte čez Muro na levi in desni breg. Še danes sega občina Tišina na desni breg Mure pri Radencih, saj je še vseh pet Murinih indunacij kot tišinska občina. V gozdovih ob Muri so mejni kamni iz časa cesarice Marije Terezije na desnem in levem bregu,« razlaga dr. Ivan Rihtarič. Ti mejni kamni so bili tudi osnova za poznejšo in današnjo občinsko, politično in katastersko razdelitev. »Reka Mura je vsekakor tudi povezovala ljudi ob njej, preko posestnih,sorodstvenih in verskih vezi,« še pravi dr. Rihtarič.

Raznolikost kot bogastvo

Ob podobnostih je pomemben tudi pogled na raznolikost kot element, ki bogati določeno pokrajino. »Bogastvo v tem, da nas zaznamujejo svojske zgodovinske in bivanjske razlike, raznoterosti, ki se zlivajo v edinstveno regionalno pojavnost. Pomurje je most med številnimi narodi, Madžari, Hrvati, Nemci, Slovenci... Je prostor sobivanja tolikerih duhovnih in verskih praks, da je človeku v resnici hudo, ko vidi s čim se igrajo politiki,« pravi umetnostni zgodovinar Janez Balažic.

Komentarji (33)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
sunny yadav (nepreverjen)

Looking the here text twist 2 online free game to all players like here.

Rice Purity Test (nepreverjen)

Thank you for posting such a great article! I found your website perfect essay writing service of needs. It contains wonderful and helpful posts. Keep up the good work. Thank you for this wonderful. Also, check

Click Speed Test (nepreverjen)

CPS represents Clicks Per Second. This is a pointer of how quickly you can click. In Minecraft 1.7 and 1.8, PVP ability could to a great extent be controlled by how quickly you can click. This was particularly obvious on servers, for example, Kohi. This click test started on kohi, and was reproduced here on mcrpg for no particular reason

Click Speed Test (nepreverjen)

CPS represents Clicks Per Second. This is a pointer of how quickly you can click. In Minecraft 1.7 and 1.8, PVP ability could to a great extent be controlled by how quickly you can click. This was particularly obvious on servers, for example, Kohi. This click test started on kohi, and was reproduced here on mcrpg for no particular reason

Zip Code Finder (nepreverjen)

You probably must have heard about the zip codes and their usage. The zip code or Zone Improvement Plan Code plays a vital role in today's modern lifestyle which frequently used in posting and receiving mails.
Nowadays, everyone is aware of the series of digits which is known as Zip codes or postal codes. These strung of digits code carries a lot more significant importance than we already know. You May Visit To Find Your Zip Code.
What is your zip code

debralogan66 (nepreverjen)

The Fresher Blogger is giving 10 Tips for How to Motivate yourself. If follow those tips you will Motivate yourself very easily and then you feel a very happy and enjoyable Life. Take one chance to Motivate yourself.
How To Motivate Yourself

Murphy Ryan (nepreverjen)

Thanks for sharing an informative article with us. Here Fresher Blogger is giving Top 5 Bloggers List and information on how they get success in blogging.
TOP 5 BLOGGERS

Kate Winslet (nepreverjen)

It’s very informative and you are obviously very knowledgeable in this area. You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content.You may also check my article about SD Card Formatter.SmartMedia cards can easily get corrupted and unusable when connected to a card reading device. Cameras using the SmartMedia cards are required not to remove these cards while the camera is still on and operating. SmartMedia cards can experience data loss if sudden changes are made to the cards without following a proper system procedure.

NAND flash memory (nepreverjen)

Great blog. The post about NAND flash memory have something to learn. Your work is very good and i appreciate you and hopping for some more informative posts.

mazkin7 (nepreverjen)

hiiii... am a gamer one and visit several sites for gaming content out of that i have some great gaming sites for you in any one interested in gaming Click Here

cristal9 (nepreverjen)

Thank you.. for this site! I really love this format of commenting am a gamer one and visit several site about games out of that here is the one of that having good content site Click Here

david6 (nepreverjen)

This is very great information and useful also. It is very useful for newcomers. Keep working on it, thanks for sharing it. I am a gamer and here is something interesting for you. You may
Visit here

Acrook (nepreverjen)

Most of the people all across the world are using either a laptop or mobile phones and it will get dirty and flooded with dust that you may see rarely. Therefore, we have something for you that will help you out to clean the monitor of your laptop in no time. The pure white page is the site that provides you with some full-screen colors, as you can see on this page, to spot the tiny dust particles and dirt that you can’t see with your eyes directly.

Mandal stive (nepreverjen)

This is a very good blog. I appreciate your work. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up. I am the gamer and I would like to suggest you something interesting about Minecraft skin

Riza Starck (nepreverjen)

Thanks for sharing an informative article with us. Here information aboud dead pixel, stuck pixel, and dirty screen check this to know more about this

Tgupta (nepreverjen)

Thanks for sharing an informative article with us. Here information aboud dead pixel, [url=https://penzu.com/public/07dd1551]stuck pixel[/url], and dirty screen check this to know more about this

cloe45 (nepreverjen)

Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well. I wanted to thank you for this websites! Thanks for sharing. Great websites! visit my article Voice Recorder . https://voicerecorder.substack.com/p/how-to-use-voice-recorder

Mandal stive (nepreverjen)

Hi, I am a Gamer one and visit several site about gaming content out of that here is one of the grate site Which is about desmume Emulator, it is gaming emulator for that click on given site
https://desmume.medium.com/is-desmume-a-good-emulator-f4b39f00b5a

nickole (nepreverjen)

Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up. am the gamer one and visit several site for gaming update out of that here is the 1 site which gives good gaming content Visit here
DeSmuME

bryan6565

This is a helpful site for all, a very informative article present here. I having something about better gaming Experian's called optifine, OptiFine is a Minecraft optimization.

Mandal stive (nepreverjen)

I found so many interesting stuff in your blog. Really its great article. Keep it up. I having a site Which gives us a good gamming content for that visit given site
Desmume Emulator

Shein lios (nepreverjen)

This is very useful info! I have a site for gaming content which gives best contents for gammer. I would suggest you, visit our site. In this site We explain how to download DeSmuME emulator, It is a gaming emulator, for that visit given site
DeSmuME Online

shaned (nepreverjen)

Hii.. thanks for sharing such a great information. It's very useful for me. But, I am a gamer and suggest a site which has good for gaming called
Auto clicker

fusionner pdf (nepreverjen)

Vous avez trouvé votre message intéressant à lire. J’ai hâte de voir votre message bientôt.Bonne chance pour la prochaine mise à jour. Cet article est vraiment très intéressant et efficace.Ici, j’ai un outil gratuit en ligne pour convertir et fusionner pdf
fusionner pdf

Nickole (nepreverjen)

Quite amazing article. I really liked your thoughts. Thank you so much for this article. By the way I am a minecraft player and you can  Download BSL Shaders which gives you best visuals of game without breaking apparatus. You can also check it.

Marth Julia (nepreverjen)

Quite amazing article. I really liked your thoughts. Thank you so much for this article. Are you searching for any activator tool? if yes, then check our object aboutKMSPico Activator, This is the best activator because it not only activates Windows but also activates Office as well. read it once.

Riley James (nepreverjen)

I have something good for you people. Download KMSPico, and activate the Microsoft product in a short time. It is 100% safe to use and doesn’t ask for any paid subscriptions.

James Jeh (nepreverjen)

Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for the informative post. Experience Idols Manu Pack, Shoe Pack, Contract Pack, Gold Consumable Pack, 2 Tokens, or 1,000 MTP all these new packs in the NBA 2K game. For that, u just have to go through my website and check how to unlock all packs with the help of NBA Locker Codes 2K22 .

micheal (nepreverjen)

Raging Judge® 513 45 Colt / 454 / 410 GA Casull Matte Stainless 6.50 inIMR 4198 Smokeless Gun Powder
Blackhorn 209 Black Powder SubstituteColt Cobra 38 Special Double Action Revolver with Wood GripsTaurus Judge Public Defender 410GA/45LC Polymer-Frame Revolver (Cosmetic Blemishes)
Winchester 231 Smokeless Gun PowderIMR 4227 Smokeless Gun Powder
Alliant AR-Comp Smokeless Gun PowderJudge Public Defender® Poly 45 Colt / 410 Bore Black Polymer 2.50 in.IMR 4227 Smokeless Gun Powder
taurus.357 model 66Raging Judge® 513 45 Colt / 454 / 410 GA Casull Matte Stainless 6.50 inTaurus Judge Public Defender Poly 45LC/.410 Double-Action Revolver with 2.5 inch Barrel and Gray FinishTaurus Thunderbolt .45 Colt Pump Action Rifle in Blue Steel (Cosmetic Blemishes)taurus pt1911 9mmtaurus.357 model 66Judge Public Defender® Poly 45 Colt / 410 Bore Black Polymer 2.50 in.taurus 627 trackerHodgdon Longshot Smokeless Gun PowderTaurus Judge® 45 Colt / 410 GA Matte Black Oxide 6.50 inRaging Judge® 513 45 Colt / 454 Casull / 410 GA Matte Stainless 3 inColt Cobra 38 Special Double Action Revolver with Wood GripsJudge Public Defender® Poly 45 Colt / 410 Bore Black Polymer 2.50 in.Taurus Curve 380 ACP Raspberry Pistol with Light and Laser (Cosmetic Blemishes)Winchester 231 Smokeless Gun PowderHodgdon Longshot Smokeless Gun PowderIMI Ammunition 9mm Luger 115 Grain Di-Cut Jacketed Hollow PointFederal Premium FireStick Muzzleloading Charge Hodgdon Triple Eight Black Powder SubstituteTaurus Judge® Magnum 45 Colt / 410 Mag Matte Stainless 3.00 in
Taurus Curve 380 ACP Concealed Carry Pistol with Light and Laser (Cosmetic Blemishes)
Taurus PT22 Rosewood 22LR Rimfire Pistol with Rosewood Grips
Taurus Judge Public Defender Poly 45LC/.410 Double-Action Revolver with 2.5 inch Barrel and Gray Finish
Raging Judge® 513 45 Colt / 454 Casull / 410 GA Matte Stainless 3 in
taurus judge 410
Taurus Millennium PT-111 G2 9mm Sub-Compact (Cosmetic Blemishes)
Taurus Judge® 45 Colt / 410 GA Matte Black Oxide 6.50 in
Winchester 231 Smokeless Gun Powder
IMI Ammunition 9mm Luger 115 Grain Di-Cut Jacketed Hollow Point
taurus raging bull 444
CCI Small Rifle 5.56mm NATO-Spec Military Primers #41 Box of 1000 (10 Trays of 100)
taurus.357 model 66
Hodgdon Longshot Smokeless Gun Powder
Colt Cobra 38 Special Double Action Revolver with Wood Grips
Raging Judge® 513 45 Colt / 454 / 410 GA Casull Matte Stainless 6.50 in

silva davite (nepreverjen)

Cali-Orange

Delta 10 Vape Cartridg
Delta-8 THC Vape

apple jacks

Durban Poison Dank Vapes

GG#4 Vape Cartridge 500mg

Exotic Carts Gelato

Cookies Cartridge

Delta 10 THC Vape Cartridge

Buy Exotic Carts Blue Berry

Buy Lemonade kush

Buy Cookies High Flyers Premium Vape Carts Online

SMOK Vape Pen V2

Moon Rocks runtz

DISPOSABLE VAPORIZER

Flavored Moon Rocks – 1g

One Up Psilocybin Mushroom

Moon Rocks Pina Colada

moonrock

Moon Rocks Pre-Roll

Gorilla Glue 4

Wedding cake

Bubba Kush

Master Kush

Buy Sour Diesel

Gelato 41 - Indoor

Buy Forum Cut Cookies

Buy GRAPE APE

BLUE COOKIES

RS11

Buy moonrock online

Buy Green Crack online

Buy OG Kush Online

Buy Super Silver Haze

Buy White Widow Skunk

Buy Pineapple Kush online

Buy White Runtz Online

Buy Frosties Runtz Online

Buy Hawaiian Online

Spectrum1000mg THC Syringe

Pro Punch Live Resin

Buy HUMBOLDT FARMS PRE ROLLS

Buy Cherry Punch - 3.5g

Buy AK-47 Strain Online

Amazonian Magic Mushroom

CREME BRULEE - LIVE ROSIN BADDER

https://hightime420cookies.com/product/buy-moneybagg-runtz/

Buy Hawaiian Runtz Online

Buy Gruntz Online

Buy Pink Runtz Online

Buy Sharklato Runtz

Buy Girl Scout Cookies Online

THC Disposable Vape 2ML Apple

Buy Whole Lotta Runtz Weed

Buy Vlone Runtz Online

Buy Runtz weed Online

Buy Zourz Runtz Online

Buy Agent Orange Strain Online

Buy Peach kobbler Runtz

Buy Grand daddy Purple Weed

BUY FRUITY PEBBLES ONLINE

Buy Pink rozay Online

Buy Gary Payton Online

Buy Snowman kush Online

Buy melo runtz online

Buy London pound Cake

Buy Banana Runtz Online

Buy Purple Gelato Weed Online

Buy Sticky buns runtz

Buy Girl Scout Cookies Online

Buy Ether runtz Online

Buy Cereal milk kush Online

Buy Golden Cap Shroom Online

Buy Sticky buns runtz Online

Cali-Orange

Delta 10 Vape Cartridg
Delta-8 THC Vape

apple jacks

Durban Poison Dank Vapes

GG#4 Vape Cartridge 500mg

Exotic Carts Gelato

Cookies Cartridge

Delta 10 THC Vape Cartridge

Buy Exotic Carts Blue Berry

Buy Lemonade kush

Buy Cookies High Flyers Premium Vape Carts Online

SMOK Vape Pen V2

Moon Rocks runtz

DISPOSABLE VAPORIZER

Flavored Moon Rocks – 1g

One Up Psilocybin Mushroom

Moon Rocks Pina Colada

moonrock

Moon Rocks Pre-Roll

Gorilla Glue 4

Wedding cake

Bubba Kush

Master Kush

Buy Sour Diesel

Gelato 41 - Indoor

Buy Forum Cut Cookies

Buy GRAPE APE

BLUE COOKIES

RS11

Buy moonrock online

Buy Green Crack online

Buy OG Kush Online

Buy Super Silver Haze

Buy White Widow Skunk

Buy Pineapple Kush online

Buy White Runtz Online

Buy Frosties Runtz Online

Buy Hawaiian Online

Spectrum1000mg THC Syringe

Pro Punch Live Resin

Buy HUMBOLDT FARMS PRE ROLLS

Buy Cherry Punch - 3.5g

Buy AK-47 Strain Online

Amazonian Magic Mushroom

CREME BRULEE - LIVE ROSIN BADDER

https://hightime420cookies.com/product/buy-moneybagg-runtz/

Buy Hawaiian Runtz Online

Buy Gruntz Online

Buy Pink Runtz Online

Buy Sharklato Runtz

Buy Girl Scout Cookies Online

THC Disposable Vape 2ML Apple

Buy Whole Lotta Runtz Weed

Buy Vlone Runtz Online

Buy Runtz weed Online

Buy Zourz Runtz Online

Buy Agent Orange Strain Online

Buy Peach kobbler Runtz

Buy Grand daddy Purple Weed

BUY FRUITY PEBBLES ONLINE

Buy Pink rozay Online

Buy Gary Payton Online

Buy Snowman kush Online

Buy melo runtz online

Buy London pound Cake

Buy Banana Runtz Online

Buy Purple Gelato Weed Online

Buy Sticky buns runtz

Buy Girl Scout Cookies Online

Buy Ether runtz Online

Buy Cereal milk kush Online

Buy Golden Cap Shroom Online

Buy Sticky buns runtz Online

Buy Cake mix runtz online

Buy Georgia pie runtz

Buy Big Apple kush Online

Buy Bubblegum gelato runtz

Buy strawberry gelato Runtz

Buy pineapple piss runtz

Buy Krush Kings Online

Buy Pluto kush Online

Buy Eye candy kush Online

Buy Hectane runtz Online

Golden Teacher Mushrooms

Buy Strawberry Cough kush

Buy Purple Kush Online

Buy Bubble Gum kush

Buy Lemon Skunk Online

Buy Blue Dream Online

Buy Cookies Gary Payton pre

THC DISTILLATE VAPE

Buy OG kush Oline

Order Girl Scout Cookies Online

Buy Grand Daddy Purple kush

Buy Afghan Kush Online

john46 (nepreverjen)

Coin Master spin is a slot game. which is available on both iOS and Android. It is a free game, but the coin you spend in the game. It can get free by completing levels or watching videos. Another way to get free coins is by avoiding the ads. just check this site's coin master spins

Eliza Kris (nepreverjen)

amazing article. I really liked your thoughts. Thank you so much for this article thanks for sharing such great information. It's very useful for me. But, I am a gamer and suggest a site which has good for gaming called nintendo ds

Kristal Kaif (nepreverjen)

I read your article. Nice Blog It’s a really informative for all. Outstanding work. You’ve done a great job. I really appreciate your efforts. Thanking you for the share best information ever. I have some information About ben 10 alien force vilgax attacks

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice