Tudi ta teden smo pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas.

Ste se naveličali obstoječe službe ali še vedno pogledujete za primerno delovno mesto? To je nekaj priložnosti, ki bi vas morda znale zamikati.

Socialna oskrbovalka v domu starejših

Dom starejših Rakičan išče socialno oskrbovalko za izvajanje varstva in socialne oskrbe uporabnikov ter koordinacijo gospodinjskih opravil v ustanovi.

Lekarniški strežnik in čistilec

Pomurske lekarne Murska Sobota iščejo delavca za čiščenje in vzdrževanje lekarniških prostorov, pohištva in lekarniškega pribora, za enostavne lekarniške priprave, pospravljanje lekarniške embalaže, pranje in vzdrževanje delovnih oblek in tudi čiščenje neposredne okolice lekarne.

Receptor v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti

Center šolskih in obšolskih dejavnosti išče receptorja v območni enoti Murska Sobota. Ta bo vodil in organiziral delo na recepciji, urejal rezervacije in registracije gostov, jih informiral ter jim stregel in hkrati opravljal potrebna administrativna finančna opravila.

Pri tem je potrebna izobrazba v turizmu ali gostinstvo, znanje tujih jezikov in poznavanje sodobnih metod trženja.

Višji pravosodni svetovalec

Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti išče višjega pravosodnega svetovalca za proučevanje zadev, ki mu jih dodeli pravosodni funkcionar, zastopanje strank po pooblastilu funkcionarja pred sodišči in drugimi organi, za sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik ter pripravo pomembnejših poročil, analiz in informacij.

Pri tem mora imeti kandidat opravljen pravniški državni izpit, izpit iz državnotožilskega reda, ki ga lahko opravi kasneje ter obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, kar lahko tudi opravi kasneje.

Vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca

Vrtec Murska Sobota išče vzgojitelja v razvojnem oddelku vrtca. Opis delovnih nalog zajema pripravljanje individualiziranih programov na osnovi odločbe in ocene otrokovega razvoja ter njegovih posebnih potreb, prav tako zajema izvajanje vzgojnega programa v skupini in tudi izvajanje priprave na vzgojno-varstveno delo z otroki s posebnimi potrebami.

 

Bibliotekar

Odločili smo preveriti tudi ponudbo del v Mariboru in okolici. Mariborska knjižnica išče bibliotekarja za vsebinsko in formalno obdelavo knjižničnega gradiva, redakcijo lokalne in vzajemne baze podatkov ter kontrolo zapisov. 

Za prijavo na delovno mesto je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna izobrazba s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti.

Potreben je tudi opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke ter pasivno poznavanje sistema Cobiss.

Gospodinja oskrbovalka oziroma gospodinjec oskrbovalec

Dom pod gorco išče gospodinjo oziroma gospodinjca pri pomoči stanovalcem. Predvsem pri vključevanju in ohranjanju socialnih stikov z okoljem, izvajanju in vzdrževanju osnovne oskrbe in osebne higiene, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, postrežbi obrokov in podobno.

Živinorejec

Perutnina Ptuj išče za nedoločen čas živinorejca na področju govedoreje. Glavne naloge izbranega kandidata bodo oskrbovanje, hranjenje in negovanje govedi, priprava govedi za molžo in skrb za stroje in čistočo v hlevu ter pašnikih.

Ravnatelj oziroma ravnateljica

Višja strokovna šola na DOBI išče novega ravnatelja oziroma ravnateljica. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje, in sicer mora imeti veljaven naziv predavatelja višje šole, pet let delovnih izkušenj na področju izobraževalnega dela in dobro poznavati zakonodajo in predpisov s področja višjega šolstva. 

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo pet let s polnim delovnim časom.

Operni pevec ali pevka

Slovensko narodno gledališče Maribor pa išče pevca v opernem ali koncertnem zboru.

Izbrani kandidat bo pel, plesal in igral v opernem zboru in imel manjše solistične pevske vloge, ki so predvidene v zborovskem partu v uprizoritvah, na koncertih, prireditvah in snemanjih doma in na gostovanjih.

Komentarji (4)

Dijak19 (ni preverjeno)

Zaposlim za polovični delovni čas mlajšo gospo,dekle20+ za masiranje jajčk.
Piši tle,pa ti pošljem mobi številko

Magyar Bacsi (ni preverjeno)

Iščem razbijalko jajc!!!! Tudi tebi dijak19!!!!

In reply to by Dijak19 (ni preverjeno)

Žukelo (ni preverjeno)

Na zeleznicaj nika ne gemlejo??

A2A (ni preverjeno)

Delavce v turizmu...haha, ta je dobra

Starejše novice