Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 podpisal pogodbo za sofinanciranje projekta "Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri" v skupni vrednosti dobrih 2,3 milijona evrov.

Ob podpisu je minister Vizjak izrazil zadovoljstvo ob možnosti črpanja sredstev v okviru operativnega programa. 

"Tudi s tovrstnimi evropskimi pozitivnimi pristopi imamo neprecenljivo priložnost, da ohranimo Slovenijo kot izjemno bogato z naravnimi vrednotami, ohranimo biotsko raznovrstnost, zaustavimo upadanje vrst in habitatnih tipov ter preprečimo nadaljnje izumiranje vrst."

Projekt, ki se bo zaključil leta 2023, bo znotraj Nature 2000 prispeval k izboljšanju stanja treh habitatnih tipov - nižinski ekstenzivno gojeni travniki, obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja, obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi ter dvanajstih kvalifikacijskih vrst - kačja pastirja kačji potočnik in dristavični spreletavec, dvoživke panonski pupek, veliki pupek nižinski in hribski urh, hrošči ovratniški plavač, škrlatni kukuj in močvirski krešič ter bober, vidra in srednji detel. 
 

Skupna vrednost projekta 4,6 milijona evrov

Vse našteto se bo izvedlo z ukrepi obnove habitatov vrst, povezanih s habitati mokrišč, z obnovo krajinskih struktur, gozdnih habitatov in prodišč. Ukrepi so del leta 2015 sprejetega vladnega Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) za to območje Nature 2000.

Neposredne aktivnosti projekta zajemajo obnovo rečne dinamike in vodnih habitatov ter vzdrževanje in obnovo poplavnih gozdov. Posredne aktivnosti so namenjene interpretaciji ciljnih vrst in habitatnih tipov ter območja Natura 2000. Obsegajo vzpostavitev 12 interpretacijskih enot, od tega tri informacijska središča, ostalo predstavljajo vzpostavitve učnih poti in interpretacijskih poligonov na lokacijah izvedenih neposrednih ukrepov.

Projekt v skupni vrednosti znaša skoraj 4,6 milijona evrov, vrednost upravičenih stroškov dobrih 4,5 milijona evrov, od katerih 80 odstotkov sredstev prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija.

S spleta

Komentarji (4)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
rtzrtz (nepreverjen)

Ka si tij malo naure kak se lidgej bogatijo s ten projekton natura 2000. Sako leto milione na milione na milione idejo v nekšne stvarij kerih nige ne vijdeš. Pa tej projekt je največje nateg na tun svejti samo je premalo politike not pa nikoga ne zanijma.

DENAR ZA ŽABE … (nepreverjen)

Dobesedno denar vržen, stran v blato v Muro, napišite mi samo eno koristno stvar za ta 2,3 milijona vržena v blato; NOBENE NOVE ZAPOSLITVI, NOBENE DODATNE VREDNOSTI, IN ČISTO NOBENE KORISTI, razen več žab in več komarjev. Kdaj vas bo srečala pamet Prekmurci ?. Sto plus 1 stvar je ki jo Prekmurci bolj rabimo kot žabe in komarje KJE SMO V ZDRAVSTVU ZA LJUBLJANO vas sprašujem. Pa veste kaj je zanimivo, da čisto isto plačujemo za zdravstvo kot vsi ostali. LJUDJE UMIRAJO MI PA BOMO GOJILI ŽABE IN KOMARJE - BANDA PREKLETA.

bufflo (nepreverjen)

Ges se strinjan, ka treba vložiti te miljone v Muro in vse tou ka je našteto. Samo što de kontrolero, če je vse tak izvedeno kak trbej, če so sredstva koristno ponucana in ka se nede mimogrede kradnolo. Do zdaj je namreč tak bilo, bole malo haska od vloženoga.

Iiii (nepreverjen)

Motorka pa gasa pa de vse lepo orejeno

Starejše novice