Prekmurske župane smo ob bližajočem se prazniku vprašali, kako vidijo prihodnost Prekmurja.

Že čez dva dni se bo v Beltincih odvila velika državna proslava ob stoti obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. S pestrim kulturnim programom in umetniškim delom, ki bo nosil naslov Reka. Pesem. Gravitacijski valovi., bomo pred tamkajšnjim gradom obeležili pomemben zgodovinski mejnik.

Ob refleksiji in vrednotenju prehojene poti pa je jubilej seveda tudi priložnost za razmislek o prihodnosti; priložnost, da se vprašamo, kje smo kot regija in kam gremo. Na prekmurske župane smo zato sklenili nasloviti preprosto vprašanje, kje sami vidijo Prekmurje v prihodnosti, čez sto let. To so njihovi odgovori:

Župan občine Beltinci, Marko Virag:

»Vidim ga kot vrt tega dela Evrope, ki izkorišča geotermalne potenciale in rodovitnost naše zemlje. Kot zeleno oazo, s ponudbo butičnih turističnih destinacij v okviru Unescovega biosfernega rezervata in drugih naravnih danosti, podprto z vrhunsko kulinariko, ohranjeno z naravno in kulturno dediščino. Vse to morajo uresničevati usposobljeni mladi kadri, ki svoje življenjske izzive najdejo v rojstni regiji. Tukaj jim bo zagotovljena najvišja možna kakovost življenja in ustvarjanje sonaravnega trajnostnega razvoja.«

Župan Občine Cankova, Danilo Kacijan:

»Kje vidim Prekmurje čez 100 let je zelo obširno vprašanje, na katerega lahko domnevam, saj je predolgo obdobje za eno normalno preživetje človeka. Prekmurje vsekakor vidim kot eno okolje, ki bo lahko preživelo, v kolikor bo ohranjalo predvsem avtohtonost naravnih virov (narava in vse ostale dane lepote in posebnosti), reka Mura, jezera, habitati in tako dalje. Nedvomno se ne sme v nobenem primeru v celoti zapustiti kmetijskega delovanja, saj bo dolgoročno samooskrba in naravna hrana verjetno eden od temeljnih pogojev za preživetje. Pri tem mislim tudi, da je lahko Prekmurje ena od destinacij, ki bo zelo zanimiva zaradi svoje danosti za turiste in predvsem tudi za športne panoge. Absolutno sem mnenja, da pa je največ rezerv v neizkoriščeni naravni danosti (voda in ostale energetske možnosti – vetrnice in tako dalje). Absolutno pa je treba stremeti k temu, da bo regija delovala na celotnem delu Prekmurja in tudi Pomurja, ki je sestavni del Prekmursko – pomurske regije. Za zagotavljanje vseh možnosti pa je predpogoj, da je potrebno imeti zadostno število prebivalcev, saj brez le teh ni možen obstoj Prekmurja oziroma Pomurja.«

Županja občine Črenšovci, Vera Markoja:

»Glede na hiter tehnološki razvoj in ljudi, ki se tudi v Prekmurju ukvarjajo z znanostjo, vidim Prekmurje tehnološko naprednejše, kot je sedaj. Naravne danosti bodo tu ostale in ljudje bodo nekatere dele Prekmurja izkoristili kot prostor za počitek. Reka Mura bo še naprej tekla in bo s kulturno in naravno dediščino postala še zanimivejša za turiste. Gospodarski razvoj bo napredoval in Prekmurje ne bo le severovzhodni del Slovenije, postalo bo pomembno tudi za Evropo in svet.«

Župan občine Dobrovnik, Marjan Kardinar:

»100 let včeraj, danes in jutri si osebno želim, da bo še življenje v Dobrovniku in v deželi ob Muri. Zato že danes moramo mi narediti vse, da bodo tod še živeli srečni, delavoljni in odgovorni ljudje. Osebno verjamem, da bo tako.«

Župan Občine Gornji Petrovci, Franc Šlihthuber:

»V tem trenutku se Prekmurje razvija v pravo smer. Želel bi si, da bi na območju celotnega Prekmurja živeli dobro in da bi prebivalke in prebivalci imeli zagotovljeno vse, kar je potrebno za normalno življenje. Želim si, da Prekmurje ostane del slovenske države.«

Županja Občine Grad, Cvetka Ficko:

»Napovedati je nemogoče, ampak bi želela, da to, kar je bilo doseženo pred 100 leti, ostane še naslednjih 100 let in da bo Prekmurje dežela ponosnih in poštenih ljudi, ki bodo živeli v medsebojnem sožitju, da jim bo omogočeno primerno bivanje in da jim ostane pripadnost naši pokrajini in naši domovini.«

Župan Občine Hodoš, Ludvik Orban:

Hodoški župan v zvezi s prihodnostjo Prekmurja ob trenutnih razmerah ni pretirano optimističen. Kot nam je povedal v telefonskem pogovoru, je zgrožen nad zapostavljenostjo regije in brezbrižnim odnosom države do manjših občin, ki se srečujejo z bistveno večjimi izzivi. 

»Kakšno bo Prekmurje čez sto let sprašujete? Vprašanje je, kakšno bo sploh že čez 15 let!«

Velika slavja in leporečenja ob stoletnici združitve z matico se mu tako zdijo problematična, saj resnih vložkov in podpore sicer praktično ni. Pri tem je kritičen tudi do predsednika vlade Marjana Šarca, ki bi, glede na to, da je tudi sam bil župan, po njegovem mnenju moral imeti več razumevanja za težave posameznih občin.

Župan Občine Kuzma, Jožef Škalič:

»Kljub svojemu osebnemu optimizmu in v veri, da bomo Prekmurci živeli boljše in lepše, pa žal gledam v prihodnost z velikim pesimizmom, v kolikor ne bomo Prekmurci sami v svoji miselnosti spremenili svojega odnos najprej do svoje pripadnosti, potem odnos do medsebojnega spoštovanja in medsebojnega povezovanja. Prekmurci žal še vedno v veliki meri premalo cenimo lastno identiteto, kulturo in odnos do lastnih sposobnosti, ki jih nosimo v sebi. Žal le-te razdajamo vsepovsod drugod, kjer nas vsi neizmerno cenijo, a se ob tem ne zavedamo, da še vedno žal ostajamo samo narod pridnih 'sužnjev'. Zato je potrebno iskati vzrok v sebi in tudi v sodobnem načinu življenja znotraj odnosa Republike Slovenije in širše evropske skupnosti.«

Župan Občine Lendava, Janez Magyar:

»Svet se spreminja s svetlobno hitrostjo in že v razmiku desetih let prihaja do neslutenih sprememb, ki zelo intenzivno vplivajo na naša življenja in odnose, zato je domet naslednjih sto let popolnoma nepredvidljiv. Upamo le lahko, da bo kljub pospešeni digitalizaciji in robotizaciji svet vendarle našel tudi pot (nazaj) do sonaravnega bivanja ter pristnih odnosov. Prekmurje je s svojo mentaliteto in naravnimi danostmi lahko idealen prostor, kjer bi ta način življenja in delovanja res lahko živeli.«

Župan Občine Moravske Toplice, Alojz Glavač:

»Vprašanje je povezano z domišljijo ali vizijo. Čez sto let bo Prekmurje geografsko tako, kot je sedaj. Kam bo spadalo politično in upravno ni mogoče napovedati. Spričo demografskih trendov bo prevladovala pretežno starejša populacija ljudi. Ti izvorno ne bodo večinsko domačini ampak priseljenci. Bo pa tudi takrat aktualno vprašanje ohranjanja jezikovne, kulturne, verske in narodne identitete Prekmurja. V gospodarskem smislu bo tukaj pomembno še vedno pridelovanje hrane. Ta se bo pridelovala v bolj sofisticiranih in kontroliranih pogojih zaradi vremenskih vzrokov. V storitvenem in produkcijskem sektorju gospodarstva bodo prevladovala manjša prilagodljiva podjetja z višjo dodano vrednostjo. V politični in upravni organiziranosti družbe bo manj občin. Te bodo predvsem skrbele za komunalne in okoljske problematike. Za ostale družbene sisteme bo skrbela regija (Pomurje) in država, tudi EU če bo obstajala v taki ali drugačni obliki. V naslednjem stoletju ne bo spopadov in vojn za ozemlje in prevlado v taki obliki, kot smo jih vajeni v dosedanji zgodovini. Taki pojavi se bodo preselili v kibernetski svet, ki bo takrat prevladujoč tako v javnem kot zasebnem življenju. Tok zgodovine pa lahko obrnejo naključni dogodki, ki jih ni mogoče vnaprej napovedati. Ti bodo lahko tudi bistveno določili usodo Prekmurja, kot ga poznamo danes. Sam si bom prizadeval, da bi naša krajina ostala slovenska, da bi bilo to območje miru, strpnosti in sožitja v čisti in zdravi naravi še dolgo časa, kolikor bomo pač živeli. Navdihe in pogum pa moramo tu živeči ljudje črpati iz svojih korenin in dela za skupnost, ki so ga tudi pred sto leti opravili zaslužni posamezniki, ki so tudi takrat tvegali svoja življenja in zasebne kariere in interese za blaginjo naroda.«

Župan Mestne občine Murska Sobota, Aleksander Jevšek:

»Tam, kamor ga bomo odpeljali. Danes svojo usodo pišemo sami. Da smo zmožni, dokazuje dejstvo, da so Prekmurci na združitev z matičnim narodom čakali skoraj 1.000 let. Močen karakter, izjemna narodna zavest in neizmerna srčnost. Če je nekoč veljalo, da so za vse krivi Dunaj, Budimpešta, Beograd … je danes drugače. Krivi smo mi. Tako za uspeh, kot tudi neuspeh. Če bomo vozili v skladu z našimi kulturnimi vrednotami; če bomo skupno korist postavili pred osebno korist; če bomo politiko nesodelovanja zamenjali s politiko sodelovanja in spoštovanja; če se bomo zavedali prehojene poti naših prednikov … ter upoštevajoč našo čudovito pokrajino, potencialov in izjemnih ljudi … vidim Prekmurje čez 100 let v družbi regij, prepoznavnih po visoki kakovosti življenja in enakih možnostih vseh.« 

Župan Občine Rogašovci, Edvard Mihalič:

»Čeprav se bojim, da bodo v prihodnosti krojili našo usodo populisti in ekstremisti, upam, da se to ne bo zgodilo in bo Evropa čez 100 let prava mati vseh narodov. Prekmurje vidim povezano z južno Štajersko, z Gradiščansko, delom Madžarske in Prlekije kot regijo, kjer je razvito poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in turizem.«

Župan Občine Turnišče, Borut Horvat:

»Prekmurje vidim čez sto let kot del Slovenije, ki je tesno povezano z matico ter da ne bomo več govorili o razvojnih možnostih in potencialih Prekmurja ampak da bodo naši potomci takrat govorili, da smo izkoristili te potenciale. Čez sto let si želim, da bi se naši potomci počutili ponosno, da so del Slovenije in da bodo zrli novim možnostim in potencialom naproti.«

Župani občin Puconci, Kobilje, Šalovci, Tišina, Odranci in Velika Polana medtem v preteklem tednu dni niso našli časa, da bi odgovorili na naše vprašanje.

S spleta

Komentarji (27)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
dgfdsfg (nepreverjen)

bla bla bla. Same nekše rožice zavite v celofan. Pocukrano. Kelko od teh županov pa izpolnjuje svoje predvolilne obljube? Če do do konca mandata izpunjene vse obljube pa še malo cuj, te de prekmurje za 100 let mogoče nekak tak. Do tečas pa nej.

čarni vrag (nepreverjen)

Ti naši župani ne vejo kaj bo za pol leta. Izguba časa.

PREKMURJE REPUBLIKA (nepreverjen)

Zahtevajmo v soboto PREKMURJE NAJ BO REPUBLIKA, čiste Slovenije nikoli ni bilo ampak je to pomešana jugoslovanska bratska republika + migranti, kjer Slovenci so manjšina. Zahtevajmo odcepitev, saj tudi mi imamo pravico do samoodločbe nič nam nede falilo, do sedaj so vsi Prekmurje samo zapostavljali, nam vse spokradnoli, uničili ali prodali kot naprimer: Pomurka, Mura, Pomurska banka, Potrošnik, Panonija, Radenska, Gradbenik itd.

čarni vrag (nepreverjen)

Bedakov za prekmursko republiko imamo zadosti. Primanjkuje pa nam učenih in pametnih ljudi. Brez pametnih glav, pa je vsaka republika obsojena na hitri propad.

In reply to by PREKMURJE REPUBLIKA (nepreverjen)

PREKMURJE REPUBLIKA (nepreverjen)

čarni vrag - ZDAJ SI PA TI DOVOLIŠ PREKMURCE IMENOVATI ZA BEDAKE KAK TE NI SRAM sami sebe ne spoštujemo kako nas bodo potem drugi.

In reply to by čarni vrag (nepreverjen)

PREKMURJE REPUBLIKA (nepreverjen)

Samo šibajte minuse izdajalci, kaj od tega ni res kar sem napisal, zato pa smo tam kjer smo ker smo v Prekmurju imeli zmeraj izdajalce - peto kolono.

In reply to by PREKMURJE REPUBLIKA (nepreverjen)

ŽUPANI - FUJ (nepreverjen)

Ka bodo župani gučali o prihodnosti oni so sami najbolj krivi ka je Prekmurje tam kjer je "obečanje ludom radovanje"

cecek (nepreverjen)

Sami strokovnjaki največjiva palamudraša sta Jevšek in Beltinski mišelinko napnjeni

Vipko
buldog

Prekmurje, čez sto let (po Buldogu):

Od hudih vročin ožgana pokrajina, stepa, gozda več ni, ker smo ga posekali, uničile so ga ujme, požari, škodljivci... Obnavlja se ne, zaradi zmanjšane količine padavin. Žgoče sonce. Temperature so ekstremne, dvigujejo se do 50 stopinj in čez. Zim več ni. Zemlja komaj rodovitna, marsikje je huda erozija opravila svoje. Kmetijstva je zaradi ujm malo, pridelki nizki. Vlada podhranjenost. Zdrave pitne vode ni.

Ljudi je komaj za vzorec. "Staroselcev" skorajda ni več, slovanski živelj je izumrl ali se odselil. Prevladuje priseljeno prebivalstvo, ki biva v polvkopanih hišah in opravi vsa opravila pozno popoldne in zgodaj zjutraj, ko so temperature kolikor toliko znosne.

Vladavina kriminalnih tolp, gangsterskih band. Država praktično ne deluje, ščiti le najbogatejše. Socialni servisi ne delujejo, zdravstvo in šolstvo sta praktično mrtva. Stopnja smrtnosti je močno povečana. Kot nekoč v "tretjem svetu".

Za konec: na nekatera vprašanja je težko odgovoriti, zaradi veliko neznank, napr. ali bo vmes kakšna svetovna vojna in ali Zemlja zaradi pospešenega učinka tople grede že ne bo drvela proti "scenariju Venera".

To je Prekmurje čez 100 let. Niti ena poteza svetovne politike ali celo kakšen politik v tem trenutku ne daje upanja, da bo kaj drugače. Bogati pizduni si bodo sezidali podzemna bivališča na Grenlandiji in Antarktiki, rajo pa pustili naj crkne. Ampak oni bodo naslednji.

čarni vrag (nepreverjen)

Buldog, ka si ti nej kakšna Greta? Mogoče pa ne bo tak kak ti predvidevaš, čeprav predvsem stranka SD na ton aktivno dela. Tako je njihova špicenkandidatka Fajonova obljubila Kosovarom ukinitev vizumov. Nerodno je samo to, da je Kosovu en kup vojakov Islamske države in kriminalcov vseh vrst. Tak ka lejko postanemo država 3. sveta, tudi brez klimatskih sprememb. Ka ti predlagaš? Naj odimo peški, svetimo s petrolejem in živimo v kakšnih jamaj?

In reply to by buldog

redka redkva (nepreverjen)

Ni kaj dodati. Lepo napisano. Lep praznik vsem.

In reply to by buldog

bajo moj (nepreverjen)

Buldog , pozabo se napijsate ka de Mad Max z interceptoron lejto po prekmurje pa z šibercof v na okno strejlo :) Nej bite tak pesimističen, mij prekmurce smo trdožijve, preživele smo vlado vougrof, avstrijcof, srbof, turkof pa še koga drugoga pa tudi ica nan ne prijde do žijvoga .

In reply to by buldog

Karl Marx (nepreverjen)

Vüpan, la de Charlize Theron tüdi z njin. Furiosa.

In reply to by bajo moj (nepreverjen)

ukinitev Slovenije (nepreverjen)

Nikakor ne v okviru Slovenije. Treba poiskati nove moznosti in ustanoviti regije ki so tu ze bile npr. Panonijo, Hrvatine, Turscine, ... za ukinitev Slovenije.

Pax (nepreverjen)

Bravo Škalič??
Trezno, realno, brez nepotrebne patetike.

čarni vrag (nepreverjen)

Meni se je pa senjalo, ka iden po glavni ulici v M. Soboti. Srečavlen same bradate moške pa v čarne cote oblečene ženske z masko. Iz daljave se je čulo Allahu akbar! Po cesti so gonili kamele, koze in magarce. Večina sprehajalcev je bila čarnih. Te san enoga bradača pijto keroga leta smo. Na en listek mi je napiso ka leta 2119. Zbudo san se, bil san celi moker.

luc-ifer (nepreverjen)

Samo ena stvar de istinska da nobeden od današnjih itervjujancev nede več župan in nede izkoriščo svojga položaja sa svoj žep in svoje rodbinsko pajdaške združbe?

Ортодокс (nepreverjen)
gvgh (nepreverjen)

jaz pa vidim pomurje cez 100 let brez toliko obcin katere ustanove so namenjene izkljucno same sebi!
Jebovas, obcina hodos ima prebivalcov za 3 malo "vecje" bloke!

G (nepreverjen)

Niso bedaki župani! Bedak je tisti, ki jim je zastavil to vprašanje, kajti ni ga človeka, ki bi znal na to vprašanje odgovorite. Palamudri pa lahko vsak, še posebej župani, ki so v tem dobro "zverzirani"!

Nikanovoga (nepreverjen)

Nesterni celi zivot vličejo kre ruda. Tej kacijan je tudi 30 let se špancero v muri zdaj pa na obcini

gfdgd (nepreverjen)

Prekmurje za 100 lejt:

Takratni minister, župan de pravo ka ma prekmurje ogromen potencial. Prekmurje ma ogromen potencial že 100 lejt pa vendar de ga še mel naslednjeh 100 lejt. Tak približno za 200 lejt kda več niti enoga prekmurca nede pa de se gučalo kelko je ta pokrajina mejla potenciala. Nekak tak kak zdaj sake minister že 20 lejt guči.

Karl Marx (nepreverjen)

Hahaha, Šlihthuber si verjetno misli, ka de za 100 lejt končno odplačani zadnji obrok kredita šteroga je on najel v časi, gda je ščöo v Križevcaj napraviti prekmurski Manchester United. Istočasno de se točno za 100 lejt odplačo zadnji obrok kredita za Jevškov expano.

Karl Marx (nepreverjen)

Kurca mi na pejni lejko kraj fsičejte (dobro, malo de že sprejnjeni,) , če de za 100 lejt še itak obstajala država Slovenija.

čarni vrag (nepreverjen)

ovi komunajzerski župančeki so pravo sranje

krščen matiček (nepreverjen)

čez sto let bo prekmurje naseljeno večinoma s reveži priseljenimi iz drugih regij, centri za socoalno delo pa bojo največja zaposlitvena firma

kepa (nepreverjen)

Upajmo , da se bo število mini občin zmynjšalo

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice