Hotel Diana je letos januarja dobil novo direktorico, potem ko je bila Olga Belec imenovana za državno sekretarko v Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Od 3. januarja naprej je vodenje hotela Diana prevzela Jasna Klepec, ki je od Olge Belec, skupaj z Željkom Jovanovićem, odkupila 90-odstotni delež v družbi Hotel Diana. V teh dneh pa je sledila neprijetna novica, družba Heta, ki je lastnica hotela je namreč začela s postopkom izvršbe izpraznitve hotela, sklep o tem je sicer postal pravnomočen 30. oktobra lansko leto.

Podjetje Heta namreč želi objekt izprazniti zaradi predvidene prodaje, kot kaže pa kupec naj ne bi bil trenutni najemnik hotela Diana. V zvezi s tem se je na svojem facebook profilu oglasila tudi nekdanja direktorica hotela Olga Belec, ki je zapisala, da se je temu scenariju želela izogniti s prodajo Klepčevi in Jovanoviću, ki sta, tako Belčeva, zatrdila, da bosta hotelsko zgradbo tudi kupila.

Do tega naposled vse do danes vendarle ni prišlo, čeprav naj bi si nova lastnika prizadevala za nakup nepremičnine, a ponudbe vsaj za zdaj družbe Heta niso prepričale. Kakšni so torej možni scenariji? 

Možna dva scenarija

V primeru, da nepremičnino dejansko kupuje drugi kupec, bi to pomenilo konec hotela Diana. Ta bi namreč imel novega lastnika, ki bi bržkone vzpostavil novo ekipo, hotelu nadal novo ime, začel novo zgodbo, ob tem pa bi približno 50 zaposlenih lahko končalo na cesti. Seveda bi se znalo zgoditi, da bi potencialni novi lastnik ohranil nekaj obstoječega kadra, a vseeno se zdi, da bi veliko ljudi lahko izgubilo službo.

Možen pa je tudi drugi scenarij, po katerem družba Heta na tak način izvaja pritisk na trenutna lastnika družbe, da bi oddala ponudbo, ki bi jih zadovoljila. V kolikor se to naposled ne bi zgodilo in bi družba Heta še naprej vztrajala pa pri izpraznitvi prostorov, bi z aprilom lahko ostali brez edinega hotela v Murski Soboti, ki je poleg restavracijska in slaščičarskega dela ponujal tudi vse wellness storitve.

Ob tem se torej poraja vrsta vprašanj, odgovore pa naj bi dobili že kmalu. V nadaljevanju si lahko preberete celoten zapis, ki ga je na to temo zapisala nekdanja direktorica Olga Belec.

"Dragi prijatelji in prijateljice, nekdanji sodelavci in sodelavke, 

v zadnjem času sem o sebi in o mojem vodenju podjetja Hotel Diana d.o.o. prebrala veliko neresnic in netočnosti, zato vas prosim, da si vzamete nekaj časa in spoznate dejstva.

REŠITEV in NAKUP PODJETJA

Podjetje Hotel Diana d.o.o. sem leta 2013 rešila gotovega stečaja. 

Takrat sem bila edina, ki sem si upala, edina, ki sem bila pripravljena prevzeti odgovornost in tvegati. Imela sem samo znanje, izkušnje in bila pripravljena trdo delati, ker sem verjela vase, v zaposlene in v rešitev podjetja. 

S tem sem takrat rešila več kot 55 delovnih mest. 

Februarja 2013 sem zaradi nakupa tega podjetja pred stečajem celo postala Pomurka meseca, saj sem ob prevzemu povedala naslednje: »Če sem podjetje rešila samo za eno leto in da zaradi tega delavci dobijo 12 plač več, sem naredila veliko!« 

Pa sem podjetje nato vodila naslednjih šest let in delavci so dobili 72 plač več, pa še postopoma izplačan zaostali regres. 

Še enkrat poudarjam: če ne bi leta 2013 odkupila podjetja, bi šlo zagotovo v stečaj, kot je šla v stečaj celotna skupina takratnega lastnika, delavci pa bi ostali brez vsega. 

REGRES

Ob mojem prevzemu je podjetje imelo izgube iz prejšnjih let. 

Izgub nisem ustvarila jaz, kot želijo nekateri to prikazati, ampak je bil minus ustvarjen med letoma 2007 in 2013, torej v obdobju, ko lastnica podjetja nisem bila jaz.

Zaradi dolgov sem takoj po prevzemu pristopila k t.i. kriznemu menedžmentu, ko smo skupaj z zaposlenimi naredili plan, kako izplavati iz rdečih številk. 

Vsi smo zategnili pasove in eden od dogovorjenih ukrepov je bila tudi skupna odločitev, da se regres izplača z zamudo. 

Če bi ga namreč izplačali redno, podjetje ne bi moglo tekoče plačevati plač s prispevki in dobaviteljev. 

Delavci, oziroma predstavniki delavcev so torej za ta dogovor vedeli in se z njim strinjali – sprejeli smo ga skupaj z njimi, da bi se podjetje obdržalo nad vodo, kar nam je tudi uspelo.

Vsako leto znova smo s Sindikatom gostinstva in turizma Slovenije in z notranjim sindikatom nato podpisali Sporazum o poplačilu zaostalega regresa. Tega sporazuma se je podjetje Hotel Diana d.o.o. vedno držalo. Vedno sem izpolnila obljubo, ki sem jo dala. To lahko potrdijo delavci in sindikat.

Vsako leto sem imela kot lastnica in direktorica podjetja tudi letni sestanek z vsemi zaposlenimi, na katerem so jim bili predstavljeni rezultati minulega dela in cilji za naprej.

POSLOVANJE, IZPLAČILO REGRESA in POKRIVANJE IZGUB IZ PREJŠNJIH LET

V letih 2015, 2016, 2017 in 2018 je podjetje pod mojim vodstvom poslovalo pozitivno. Z dobičkom je pokrivalo izgube iz obdobja 2007-2013.

Najboljše poslovno leto je bilo leto 2018, ko se je začelo odražati vse v preteklosti vloženo delo, trg se je odzival, saj smo neprestano iskali nove poti, nove ciljne skupine za hotel in gostinstvo, realizirali smo skoraj 24.000 nočitev, eno leto prej pa dobrih 18.000 nočitev. 

Podjetje do leta 2018 ni pokrivalo samo izgub, zaposleni so dobili ŠTIRI od ŠESTIH zaostalih regresov in tudi TEKOČEGA za leto 2018. Nikoli nismo zanikali poplačila regresa, ravno nasprotno, vsako leto smo ga zavedli v letne bilance in obnavljali sporazume z delavci.

Predvideno je bilo, da preostala dva regresa prejmejo v letu 2019 – in bi tudi jih, če bi podjetje še vodila jaz. To je bilo predano tudi novim lastnikom, ki bi morali kot pravni naslednik s poplačili nadaljevati. 

HOTELSKA ZGRADBA

Vse odkar sem prevzela vodenje podjetja Hotel Diana d.o.o., sem si prizadevala za odkup nepremičnine, v kateri podjetje posluje, to je zgradbe Hotel Diana. Zgradba namreč ni v moji lasti, imela sem jo ves čas v najemu od podjetja Heta. 

Od te namere, da bi nepremičnino kupila, pa sem bila primorana odstopiti, saj bi to bil zame prevelik finančni zalogaj. 

Tako kot moji sodelavci sem tudi jaz šest let delala samo za plačo, nisem si izplačala niti evra dobička, ampak sem z dobičkom pokrivala izgube in dolgove podjetja iz preteklosti.

Čeprav bi dobila financiranje za nakup hotelske zgradbe, pa ne bi zmogla še prenove, ki je je zgradba že potrebna. 

Lastnik nepremičnine hotel Diana – podjetje Heta – je že v lanskem letu na sodišču dosegel izdajo Sklepa za izpraznitev nepremičnine, ki je pravnomočen. To pomeni, da bi v primeru, ko bi nekdo kupil samo zgradbo Hotel Diana, morali zaposleni in podjetje Hotel Diana d.o.o. hotelsko zgradbo zapustiti. 

Tako sem vedela, kaj nas čaka, če pride kupec nepremičnine, ki bo želel kupiti samo nepremičnino, ne pa tudi podjetja in premičnin, ki so v lasti podjetja Hotel Diana d.o.o., in sem se zato odločila, da podjetje Hotel Diana d.o.o. prepustim nekomu, ki ima tudi dovolj sredstev za nakup nepremičnine Hotel Diana.

Oziroma preprosto povedano, za zaposlene je najboljše, da bi tisti, ki bo kupil zgradbo, kupil tudi podjetje in ga peljal naprej po začrtani poti. 

Podjetja torej nisem prepustila drugim zato, ker sem našla novo zaposlitev, ki ne omogoča sočasnega opravljanja poslovodske funkcije v podjetju. Podjetje sem prodala zato, ker bi v primeru, ko bi Heta hotelsko zgradbo prodala, propadla tudi naša dejavnost, moji zaposleni pa bi izgubili delo.

PRODAJA PODJETJA 

Jeseni lanskega leta so začeli prihajati resnejši interesenti, ki jih je zanimal nakup nepremičnine, med njimi so bila rusko, avstrijsko in švicarsko podjetje in z vsemi sem konstruktivno sodelovala. 

Zaradi ohranitve skoraj 50 delovnih mest je interesentom za nakup že Heta predlagala in tudi sama sem vsem ponudila istočasni odkup podjetja, ki je vsako leto boljše poslovalo. 

Proti koncu leta 2018 pa se je pojavila nova interesentka, to je gospa Jasna Klepec s sodelavcem Željkom Jovanovičem, ki sta hotela podjetje nemudoma prevzeti. 

Naj poudarim, da kupcev nisem iskala jaz, prihajali so sami! 

Jasna Klepec je s sodelavcem vztrajala pri takojšnjem nakupu podjetja Hotel Diana, d.o.o., saj sta trdila, da bosta takoj zatem kupila še hotelsko zgradbo.

Opravili smo skrbni pregled podjetja, kjer je bilo poslovanje podjetja v celoti  izpostavljeno, razkrito in odkrito. Podjetje Hotel Diana d.o.o. razen samo še dveh neizplačanih regresov in sodnih zadev s Heto (izvršba in izpraznitev nepremičnine, ko bo in če bo potrebna) ni imelo večjih dolgov. 

Kupci so od mene osebno dobili tudi pravnomočni Sklep o izpraznitvi nepremičnine, ki pa ob njihovem nakupu nepremičnine seveda ne bi pomenil nič posebnega, saj Heta ne bi izselila kupca nepremičnine.

Podjetje Hotel Diana d.o.o. sem tako v dobri veri prepustila novim lastnikom. Predala sem jim ga v najboljši kondiciji, ki je bila plod trdega dela od leta 2013. 

Novi lastniki so prevzeli vse že dogovorjene posle, dobili so dobre nastavke za uspešno poslovanje tudi v letu 2019. 

In to so bili moji rezultati in rezultati mojih zaposlenih, ki smo vedno in povsod skupaj, 24 ur na dan in 365 dni na leto gradili to zgodbo.

Nova lastnika podjetja Hotel Diana, d.o.o. sta v času nakupa podjetja trdila, da bosta kupila tudi hotelsko zgradbo. 

Zakaj je po treh mesecih še nista in zakaj zdaj Heta uveljavlja Sklep o izpraznitvi nepremičnine, žal ne morem vedeti, in na to na žalost tudi nimam prav nobenega vpliva.

Nova lastnika podjetja sem še v januarju nekajkrat opozorila, naj čimprej pristopita k nakupu nepremičnine in se o tem pogovorita s Heto, saj ju bo v nasprotnem primeru čakala ista usoda, kot bi mene, če bo prišel tretji kupec, ki bi kupil samo nepremičnino in ne bi želel podjetja.

Ali se zdaj dogaja prav to, žal ne vem.

Lahko zatrdim samo to, da sem postopek predaje podjetja peljala transparentno, pošteno in odkrito, kar lahko dokažem s pričami in dokumenti, vse z željo, da bodo zaposleni še naprej imeli delo in da bodo dobili izplačana tudi še dva preostala regresa.

Prav tako sem ves čas do zdaj pomagala novim lastnikom, saj želim, da podjetje uspešno peljejo naprej, zato sem jim predala vse že dodelane posle, kontakte, pogodbe, dobavitelje, kupce ... skratka vse, kar predstavlja poslovni delež Hotel Diana d.o.o., morali bi kupiti samo še nepremičnino, kar so tudi ves čas zatrjevali, da bodo.

Sama sem jima prepustila dobro stoječe podjetje Hotel Diana d.o.o., istoimensko zgradbo hotel Diana pa ne prodajam jaz in to ni v moji pristojnosti.

Resnično upam, da bosta nova lastnika podjetja našla dogovor z lastnikom hotelske nepremičnine.

Iskreno hvala vsem, ki ste si vzeli svoj čas, da bi zares razumeli dogajanje".

Pod zapisom Belčeve so se oglasili tudi nekatere zaposlene in zaposleni v hotelu Diana in svoji nekdanji direktorici namenili besede podpore.

S spleta

Komentarji (45)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Gost888 (nepreverjen)

Kama do pa vse turiste za Expano dejvali???

Hr4hrbrb (nepreverjen)

Expano, redbull,krog brod... Pa ka si naure ms v cijston turisticnon razcveti ovi pa hotel zaprejo

In reply to by Gost888 (nepreverjen)

Svetlana Maka… (nepreverjen)

Kurbarija nikoli ne prinese kaj dobrega

In reply to by Hr4hrbrb (nepreverjen)

Ne, MS ni mesto (nepreverjen)

turizma. Če hočete turizem se zapeljite do obale!

Kriza (nepreverjen)

zvezda ni hotel?

Kefar (nepreverjen)

Zvezda je bole pajzlin. Tak da... adijo turisti.

In reply to by Kriza (nepreverjen)

Lovec2 (nepreverjen)

Popravite naslov ... Edini hotel v MS? Zvezda ni hotel?

gost25 (nepreverjen)

Bravo morska hobotnica, daleč si pripeljala ta hotel...vsaka ti čast lubenica.

tuncika

Hotel Diana je poleg mestne knjižnice in obeh cerkva, srce in duša Sobote. Nekateri se delajo iz tega še "norca", jaz pa bi si želel, da bi hotel postal zopet "naš" in ne od nekih kvazi lastnikov.

hthjtzj (nepreverjen)

Ja želijš si lejko, ampak če nega turistov, hotel nede na luft šau.

In reply to by tuncika

ABalazic7 (nepreverjen)

Tu bi morala cela občina stopiti skupaj. Če dol zapre še diana potem Sobota res ni mesto ampak vas kebabov in kitajskih trgovin

šarvedij (nepreverjen)

ABalazic7.............. Za kaj bi občina reševala dolgove Belecove ?

In reply to by ABalazic7 (nepreverjen)

Replika (nepreverjen)

Ge je zdaj KPK?

šarvedij (nepreverjen)

Replika .......... KPK je namenjena samo sebi .Števanec ima vsaj redno plačo saj ,kot odvetnik ni imel kaj dosti dela

In reply to by Replika (nepreverjen)

Strijc Džouže (nepreverjen)

Saj pa Df dol kupi vse skup....

stanislafko (nepreverjen)

takšne scenarije se godijo gda to zdrogejranec prejk zeme... žalost za soboto...

narobesvet 1

G. Belec je kao reševala hotel Diano na račun delavcev ( neizplačeni regres , neizlačane nadure itd) ...
Kar je možno samo v Sloveniji žal

bubek (nepreverjen)

Točno tak,še službeni avto si je prisvojila,lejko jo je sram,v glavnem,ka si je žepe napunila

In reply to by narobesvet 1

šarvedij (nepreverjen)

In regres nikoli izplačan ona pa sedaj pere sebe in govori ,da je vse ne resnica a resnico vemo vsi

Gost8 (nepreverjen)

Diano emre voditi sakši cotaš. Nemre sakši što ma pejt minut časa biti hoteljir. Tou je funkcija šteroj je Belecova niti slučajno nej kous.
Smilijo se mi zaposleni šteri se sicer trüjdijo, vendar je problem v vodstvi. 80 posto žarn8c v slaščičarni j8n ne dela že pejt lejt, v zijmi je notri mrzlo, ker Belecova śpara pri kurjavi.

Raso12 (nepreverjen)

Nej, to pa je problem v vzdrzevalcu, ki raje pije kavo tam kot pa dela.

In reply to by Gost8 (nepreverjen)

Ne laži (nepreverjen)

Raso ne pijši o nečem či nemaš pojma, za vzdrževamje trbej finance, dale ti nemo pijso, san si predstavlaj, kak bi mejnjo pokvarjeno žarnico či nemaš nouve.

In reply to by Raso12 (nepreverjen)

Pikapokec123 (nepreverjen)

Tisti, ki so glede na takratno poslovno situacijo hotela se imeli misliti na regres so pa res pravi zaupanja vredni delavci! Tu se je resevalo 50 delavcev, da bi ohranili sluzbe in prezivljali svoje druzine. Sami so prostovoljno potrdili, da se lahko glede na financno situacijo pricne placevati z zamikom. Ce komu to ni bilo vsec, bi se lahko zaposlil drugje! Najlepse se je slepati in pobirati placo in terjati svoje pravice ter zahrbtno ogovarjati delodajalca! Lahko bi ji bili hvalezni!

narobesvet 1

Joj joj ...

In reply to by Pikapokec123 (nepreverjen)

Zavedni (nepreverjen)

Delavci bi mogli diano prevzet kod alla zadrugo..seveda bi v začetku bilo teško..naredit dobro vodstvob in na koncu bi bili sami lasniki..koliko bi delali toliko zaslužli in nebi delali za tajkune.

ALLA. DOMEL ŽIRI IN DRUGA PODOBNA PODJETJA...KJER DELAVCI VEDO ZA KOGA DELAJO.

bubek (nepreverjen)

Belecova,lejko te je sram !!!!!

black panter

što so tej idioti heta

- (nepreverjen)

lastnik nepremičnine pa je ljubljanska slaba banka nekdanje Hypo bank Heta Asset Resolution.
(vir:http://vfokusu.com/post/420872/bog-pomagaj-slovencem-za-mejo-in-po-svet…)

In reply to by black panter

- (nepreverjen)

HETA Asset Resolution d.o.o. Slovenija je del HETA skupine, ki je v lasti Republike Avstrije.
(vir: http://www.har.si/HETA_Slovenija/)

In reply to by - (nepreverjen)

Kodiš (nepreverjen)

Vrlo važno , v k..... so šle tovarne z tisoči zaposlenih , tu pa zdaj cvilite zaradi povprečnega in cenenega hotela , kaj pa je ta hotel dal mestu , en veliki NIČ , NULA , NADA , ZERO .......

rokec (nepreverjen)

No no ... dihaj malo vmes preden pišeš takšne kot pišeš... Sleherni gost, ki je v hotel prišel je plačal turistično takso, ki jo dobi Občina in namenja pač kam namenja... Sleherni gost je najbrž tudi kak EUR zapravil v mestu za kavo in še kaj in tudi kakšno pozitivno izkušnjo iz MS nesel domov, tako, da nemoj pametovati brezveze...

In reply to by Kodiš (nepreverjen)

Gringač (nepreverjen)

Oprosti zavedni , mar ni zadruga neke vrste socializma , kao " vsi lastniki ", in mar nam ne dopovedujejo , da je pa ja kapitalizem najboljši in edini vsemogoči sistem , sicc....

Zavedni (nepreverjen)

Zadruge imajo v austriji..italiji..kjer ljudje lazje konkurirajo...socializem
...komunizem..itd..od vsakega sistema, vzet dobre stvari..tudi danes kopiramo druge države..podjetja..v socializmu so se delavci premalo zavedali, da so lastniki vsi...sleherni delavec enako kod direktor.
Svetovna tajkunska lobijska politika je NARODOM VSE POBRAT..IN V ROKE TAJKUNIM. NARIDE PA SUŽNJE.
Zavedat se je potrebno...peščica sprejema zakone..v sloveniji 50 poslancev sprejme zakon, ki ga na mizo s korupcijo spravijo tajkuni..in najmanj ni po meri naroda.

In reply to by Gringač (nepreverjen)

Motik (nepreverjen)

Vidin ka 80% lujdi ka tu komentera nej preštelo članka.

Cv bbb (nepreverjen)

Clanek Nima veze... poznamo Belecovo in njene prioritete

In reply to by Motik (nepreverjen)

Kodiš (nepreverjen)

Eh ja , dobro , da obstaja dialektični materializem , samo ne vem , kaj zdaj narod cvili , saj pa oni so to tražili , če vse skupaj parafraziramo , pa nič ne de , spet bomo prišli tja kjer smo že bili , samo jebi ga enih 150 let bomo izgubili , kar pa je nič v primerjavi z večnostjo .

volivec (nepreverjen)

lekar do šiptari küpili ... gnes je Pajdo odo k Nikiji na sladoled pa sta mela kratek sestanek ... “kupiva?” ja! Evo zrihtano.

Karinarina

Želite najti žensko za eno noč? Dobrodošli v == >> www.3xDate.top
**************
Ne gre dobro z dekleti? Ja, vsi ljudje imajo radi velike stvari in dolga dejanja. Poskusite > > > > www.XXmacho.Com

Gost888 (nepreverjen)

Šerif predela v multukulturni center za predelavo smetij

czd (nepreverjen)

Bo moral spet kaki štajerc prit pa Diano rešit propada...

krc (nepreverjen)

evo vam reflektore narod že se začalo glavno ka se 1x svetilo na njivi...pfuj..

PUSSI (nepreverjen)

Tukaj nisem prebrala nobene besede podpore gospe Belecovi pa ne ,da bi jo jaz česa obtoževala saj nimam ne pravice ne dokazov kako točno je upravljala podjetje.Iz zgornjega zapisa pa gre sklepati,da so si zaposleni sami krivi za nastalo situacijo ja kateri bedak pa gre podpisat papir ,da se odpoveduje regresu v korist podjetja ,če je ta na izgubi.Na koncu pa bodo na izgubi samo delavci kajti ona je za sebe dobro poskrbela in prav je tako.Vsakega delavca delodajalec izkoristi tako kot mu sam delavec dovoli in pri nas so delavci ovce katere samo z sklonjeno glavo prikimavajo slabim delovnim pogojem in še slabšemu plačilu.Potrebno se bo zavedati ,da si sami ustvarjamo delovne pogoje za nas in naslednje rodove.Kakšni pa bodo je pa odvisno izključno od naše volje do izboljšanja delovnih pogojev od našega poguma , vztrajnosti in skupnega sodelovanja.Kajti en sam človek ne zmore ničesar spremeniti pa naj se še tako trudi potrebno bo stopiti skupaj.

Jušek (nepreverjen)

Moj predlog pa je, ka se hotel preseli na kamenšnico. Mala gujžina...

Dummi (nepreverjen)

Naša Olgica pa je lipou spizdila. Ščela se je "pogovarjati" z lastnikon in njeme kaj pokazati, samo pač tau je HETA.
Olga Belec je nej nikša hotelirka, niti direktorca. Nema pojma, kak se pejnazi služijo. No, zdaj je vujšla v javni sektor, ker ovači bi itak brez plače ostala.
No, vredek. Samo ka se nede preveč "prsila", kak je una oh in sploh. Ker je nej.

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice